076-0213970

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
Sedan införandet av GDPR så skall alla IT-system och verksamhetsprocesser utformas med hänsyn till integritetsskyddsreglerna (inbyggt dataskydd) och med integritetsskydd som standardinställning (dataskydd som standard). Detta kallas DPbDD - Data Protection by Design and by Default). 
Tuvall Informationsjuridik AB erbjuder en utbildning på svenska inriktad mot framförallt systemutvecklare, IT-arkitekter och verksamhetsutvecklare. Utbildningen ger en teoretisk genomgång av de bakomliggande principerna men fokuserar på hur man praktiskt ska gå till väga för att implementera ett systematiskt integritetsskydd i projektmodeller, upphandling och utveckling av IT-lösningar. 
Utbildningslängd: 1 dag

Utbildningsinnehåll

Utbildningen är också riktad mot organisationers ansvarskyldighet. Att utbilda sina medarbetare är en del i efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

Per Tuvall

Dataskyddsombud

Tveka inte att kontakta mig om du vill ha mera information eller diskutera inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Jag når lättast via epost, telefon eller linkedin.

Hemsida: https://www.informationsjuridik.se/
Telefon: 0760213970 Epost: per.tuvall@informationsjuridik.se
LinkedIn: Länk till LinkedIn